Zen Pouring Pot

  • yixing clay, oxidation
  • 4.25x17x3.5
karen-hembree-zen-pouring-pot, oxidation.jpg