tenmoku tea pot with creamer and sugar

  • white stoneware, oxidation
  • 9.5x8x8
karen-hembree-tenmoku-teapot-with-creamer-and-sugar-oxidation.jpg